Toewijzingsprocedure

Ketelhaven Goese Diep

In het mooie Goese Diep – waar inmiddels al heel wat nieuwe woningen zijn gerealiseerd – is de tijd aangebroken voor de introductie van een nieuw project:

11 appartementen Ketelhaven

Eindelijk heb je jouw droomappartement gevonden en wil je jouw keuze verzilveren. De 11 appartementen in project Ketelhaven worden via een toewijzingsprocedure aan de markt aangeboden. Maar hoe werkt dit eigenlijk? We leggen het graag aan je uit.

We bespeuren veel enthousiasme rondom de 11 appartementen Ketelhaven. Het kan straks dan ook zo maar gebeuren dat er meer belangstellenden zijn voor één en hetzelfde appartement. Aan wie wordt dat appartement dan toegewezen? We willen hier vooraf graag transparant in zijn. Hieronder leggen we de toewijzingsprocedure dan ook graag aan je uit.

1. VOORKEUREN OPGEVEN

Op de dag van de start verkoop is via de website alle informatie over de verschillende appartementen -op bouwnummerniveau- beschikbaar. Denk hierbij aan de verkooptekeningen, prijslijst en technische omschrijving. Hierop kan je jouw voorkeurs-keuze(s) baseren. Je kunt een 1e, 2e en 3e voorkeur opgeven, waarbij jouw 1e voorkeur uw hoogste voorkeur is. Jouw inschrijving is daarbij persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Per toekomstig huishouden wordt slechts één inschrijvingsformulier geaccepteerd. Vanaf de start verkoop heb je 2 weken de tijd om jouw voorkeuren aan ons door te geven. Bereid je daarom goed voor. Mocht je vragen hebben of hulp bij het aangeven van jouw voorkeuren, dan kan jij je altijd tot de verkopend makelaar wenden.

2. DE TOEWIJZING

Nadat de inschrijftermijn van 2 weken is gesloten, vindt de daadwerkelijke toewijzing van de appartementen plaats. We proberen zoveel mogelijk mensen het appartement van hun hoogste voorkeur toe te wijzen. Daarbij kijken wij naar de meest concrete kandidaten en hanteren wij onderstaande opeenvolgende criteria:

Aantal kandidaten per bouwnummer
Is er één kandidaat voor een bouwnummer, dan wordt het appartement aan die persoon toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten voor dat bouwnummer, dan volgt een tweede beoordeling.

Aangemeld
Bij meerdere kandidaten op één bouwnummer bekijken we of een kandidaat zich specifiek als geïnteresseerde voor de 11 appartementen Ketelhaven heeft aangemeld in het voortraject.

Financiële check
Bij meerdere kandidaten op één bouwnummer bekijken we of een kandidaat een financiële check heeft gedaan. Dit kan je op het inschrijfformulier laten weten.

Aanmeldduur
Als er meerdere kandidaten zijn voor een bepaald bouwnummer én ze hebben allemaal de financiële check doorlopen, dan kijken we tenslotte naar het moment van aanmelden. Het appartement wordt uiteindelijk toegewezen aan degene die het langst aangemeld staat vanaf het voortraject. Wij streven op deze manier naar een optimale bezetting en transparante procedure. Over de persoonlijke toewijzingen zelf wordt door ons niet nader gecommuniceerd.

3. OPTIE

De kandidaten met een toewijzing worden door het verkoopteam gebeld. Je hebt – bij acceptatie van de toewijzing – direct een optie op dit appartement. Daarbij plannen we meteen een intakegesprek in. Een optie op een appartement geldt voor de periode van 10 werkdagen vanaf de dag van acceptatie.

Wel een appartement
Gefeliciteerd! Je hebt een appartement toegewezen gekregen! Het verkoopteam maakt zo spoedig mogelijk een afspraak met je voor een intakegesprek.

Geen appartement
Helaas, er waren meer kandidaten dan appartementen waardoor je geen appartement toegewezen hebt gekregen. Als iemand afziet van de optie, dan wijzen we dit appartement opnieuw toe aan de resterende kandidaten met een voorkeur voor dat betreffende bouwnummer. Wij nemen dan contact met je op.

4. INTAKEGESPREK

We streven ernaar om samen met jou voortvarend te werk te gaan. Via de website is er – na de start verkoop – al veel informatie digitaal beschikbaar. Het is daardoor mogelijk je goed voor te bereiden op het eerste gesprek. Tijdens het gesprek is er natuurlijk alle ruimte om vragen te stellen. Ook nemen we je graag mee in het vervolgproces na aankoop. Op deze manier is en blijft het kopen van een appartement een mooi feestje.

5. CONTRACT TEKENEN

Na het intakegesprek ben je weer een stapje dichter bij de aankoop van jouw droomhuis. Als jij helemaal zeker bent en je wilt het appartement definitief kopen, dan genereren we de koop-/aannemingsovereenkomst. Na het zetten van jouw handtekening is de laatste stap gezet: het appartement is voor jou!

Op naar de showrooms en het woonwensen gesprek met de kopersbegeleider.

6.  JOUW APPARTEMENT!

Wanneer aan alle andere opschortende voorwaarden in de koop-/aannemingsovereenkomst is voldaan, krijg je een bericht dat we zullen starten met de bouw. Een opschortende voorwaarde is bijvoorbeeld het minimale percentage woningen dat moet zijn verkocht óf een onherroepelijke omgevingsvergunning. Hierover ontvang je van ons uiteraard een officieel bericht samen met de uitnodiging voor het tekenen van de leveringsakte bij de notaris. 

Let op: wacht ons bericht aangaande het vervult zijn van de opschortende voorwaarden altijd af! Enkel na ontvangst van genoemd schrijven hebben we samen een onherroepelijke koop-/aannemingsovereenkomst en een basis om andere zaken (financiën, keuken, sanitair etc) in te kopen.

Heb je vragen, of hulp nodig bij de inschrijving? Ons verkoopteam staat voor je klaar:

Stad & Zeeland Makelaars
Dam 13 | 4461 HV Goes | T. 0113 – 21 11 47 | www.stadenzeeland.nl 

Succes met het maken van een keuze. Wij zien je inschrijving graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,
Team Ketelhaven – Goese Diep